USŁUGI
  • Przygotowanie dokumentów do odpraw celnych importowych i eksportowych
  • Uzyskiwanie pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych (uszlachetnianie, odprawy czasowe, przetwarzanie pod kontrolą)
  • Zakładanie i kompleksowa obsługa składów celnych publicznych i prywatnych
  • Obsługa w zakresie deklaracji Intrastat
  • Odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej bez konieczności zapłaty VAT importowego
  • Odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej, czyli odprawy niezależne od czasu pracy urzędu celnego
  • Doradztwo w zakresie prawa celnegoCopyright © 2014 LOGAN PLUS All Rights Reserved